تبلیغات

احادیث از 14معصوم علیه السلام:

((به درستی كه از میان بندگان خدا تنها انسانهای عالم و دانا مطیع و خدا ترسند.))

                                                                                               فاطر/28

 

پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص):

هركه خود را شناخت، خدای خود را شناخته است.

 

حضرت فاطمه زهرا(س):

خداوند نماز را برای پاك شدن شما از كبر واجب كرد.

 

امیرالمومنین حضرت امام علی(ع):

دنیا منزل گذران و آخرت منزل جاودان است.

 

حضرت امام حسن مجتبی(ع):

فرصت بشتاب از دست میرود و به كندی باز می گردد.

 

حضرت امام حسین(ع):

سلام، هفتاد حسنه دارد، شصت و نه حسنه ی آن، از آن سلام كننده ویكی از آن پاسخ دهنده است.

 

حضرت امام سجاد(ع):

عملی نباشد جز به وسیله نیت.

 

حضرت امام محمد باقر(ع):

سلامتی دین و تندرستی بهتر از دارایی است.

 

حضرت امام جعفر صادق(ع):

از ما نیست كسی كه به رحمت ما ایمان نداشته باشد.

 

حضرت امام موسی كاظم(ع):

شتاب در رفتار، وقار و سنگینی را از انسان مومن دور میكند.

 

حضرت امام رضا(ع):

فروتنی آن است كه به مردم چیزی را عطا كنی كه دوست داری به تو عطا شود.

 

حضرت امام جواد(ع):

بی نیازی از مردم ثروت مومن است.

 

حضرت امام هادی(ع):

خشم به زیر دستان از پستی است.

 

حضرت امام حسن عسگری(ع):

فروتنی نعمتی است كه بر آن حسد نبرند.

 

حضرت امام مهدی موعود ارواحنا فداه(عج):

آن كس كه به حق ما ظلم كند در ردیف ظالمین به ما قرار میگیرد.